Advokátní kancelář Ludvíka Matouška

Další z našich klientů má důvod k oslavě - Advokátní kancelář Ludvíka Matouška - advokát Praha

Aktuality

Co je u nás nového

Aktuality

Další z našich klientů má důvod k oslavě

Díky naší kanceláři mohl jeden z našich klientů s úlevou vyslechnout zprávu, že proti němu podaná žaloba o ochranu osobnosti nebude ani projednávána:

Ludvíku Matouškovi se podařilo uzavřít za klienta se žalobcem smír, přičemž součástí dohody byl i závazek, že žalobce nebude požadovat žádné peníze (náhrady či zadostiučinění), a to i přesto, že na základě výsledků vedlejších sporů nebylo možno pozici klienta označit za optimální. Klient v důsledku postupu naší kanceláře ušetřil 26.762,- Kč.

Kontaktujte nás

Mgr. Ludvík Matoušek, advokát

Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9 - Libeň

+420 733 642 865

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.