Advokátní kancelář Ludvíka Matouška

Pořádek v majetku i v rodině: dědické právo je důležité - Advokátní kancelář Ludvíka Matouška - advokát Praha

Aktuality

Co je u nás nového

Aktuality

Pořádek v majetku i v rodině: dědické právo je důležité

Jak jsme se opět přesvědčili, v určitém věku klade naše klientela důraz i na pořádek pro vzdálené časové horizonty.

Komplikované vztahy, podpora různých členů rodiny různými formami a snaha uspořádat majetkové vztahy pro případ smrti tak, aby to nevedlo k rozhádání příbuzenstva: to byl úkol, který jsme řešili a po obsáhlejší přípravě s klientkou prodiskutovali a připravili odpovídající řešení. Byli jsme upřímně zvědaví, jak přistoupí na náš návrh, aby o hlavních bodech a principech přístupu promluvila při vhodné příležitosti s obmyšlenými osobami. Následně jsme se dozvěděli, že připravené řešení nejenže na počátku plně přesvědčilo ji samotnou, ale následně i všechny další zúčastněné. S klidným vědomím jsme tedy přistoupili k finalizaci návrhu textu závěti, který pak klientce posloužil jako vzor k vlastnoručnímu sepisu. V tomto komplikovaném případě jsme byli dvakrát rádi, že jsme dokázali z klientky sejmout tíživé břemeno, neboť její úleva byla na první pohled znatelná a následné vřelé a srdečné poděkování plně vystihlo radost, k níž jsme svýn dílem přispěli.

Kontaktujte nás

Mgr. Ludvík Matoušek, advokát

Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9 - Libeň

+420 733 642 865

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.