Advokátní kancelář Ludvíka Matouška

Naučili jsme správně využívat smluvní pokutu ve smlouvách - Advokátní kancelář Ludvíka Matouška - advokát Praha

Aktuality

Co je u nás nového

Aktuality

Naučili jsme správně využívat smluvní pokutu ve smlouvách

Institut smluvní pokuty podnikatelům pomáhá, ale pozor na detaily!

Naštěstí včas nás klient informoval o záměru vystavit svému dodavateli "fakturu na smluvní pokutu" (v řádu miliónů korun). Teprve poté, co jsme společně prošli smluvní podmínky jejich vzájemného obchodního vztahu, vyšlo najevo, že přehlédl zdánlivě drobný detail, který ovšem do budoucna mohl zpochybnit vymahatelnost vzneseného práva. Poučením pro něj bylo, že vždy záleží, jak byla smluvní pokuta ve smlouvě upravena, splnění jakých povinností zajišťovala a jak se správně určovala její výše. Překvapením pro něj bylo, že ze zákona neplynou úplně všechny požadavky, které musí vymahatelná smluvní pokuta obsahovat; zásadní část se nachází v soudní judikatuře, která se průběžně mění a vyvíjí a lze ji sledovat i z veřejně dostupných zdrojů (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu).

Kontaktujte nás

Mgr. Ludvík Matoušek, advokát

Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9 - Libeň

+420 733 642 865

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.