Advokátní kancelář Ludvíka Matouška

Vymáhání pokuty od ÚOHS na administrátorovi veřejné zakázky - Advokátní kancelář Ludvíka Matouška - advokát Praha

Aktuality

Co je u nás nového

Aktuality

Vymáhání pokuty od ÚOHS na administrátorovi veřejné zakázky

Díky naší přesvědčivé žalobě administrátor zaplatil pokutu ještě před nabytím právní moci rozsudku.

Na naši kancelář se obrátila s žádostí o právní pomoc obec, jež v minulosti zadávala veřejnou zakázku na zajištění části veřejných služeb v obci. V této souvislosti obec uzavřela smlouvu s administrátorem veřejné zakázky, který jí měl pomoci zakázku organizačně-technicky zpracovat, zúřadovat a zajistit hladký průběh celého zadávacího řízení. Avšak, jak se později zjistilo, udělal administrátor v zadávacím řízení chybu, za kterou následně obec, jakožto odpovědná osoba, dostala pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 750.000,- Kč. Její zaplacení obec požadovala po administrátorovi. Naší kanceláří podaná žaloba byla natolik přesvědčivá, že žalovaný ani nevyčkal na právní moc rozsudku a vše včetně veškerého příslušenství pohledávky obratem obci zaplatil.

Kontaktujte nás

Mgr. Ludvík Matoušek, advokát

Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9 - Libeň

+420 733 642 865

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.