Advokátní kancelář Ludvíka Matouška

Pachtovní smlouva k významné rekreační oblasti - Advokátní kancelář Ludvíka Matouška - advokát Praha

Aktuality

Co je u nás nového

Aktuality

Pachtovní smlouva k významné rekreační oblasti

Při přípravě pachtovní smlouvy je nutné zohledit mnoho hledisek ochrany propachtovávaného majetku.

V lednu letošního roku připravila naše advokátní kancelář pachtovní smlouvu na významnou rekreační oblast v České republice s poměrně dlouhou dobou trvání smluvního vztahu v délce 10 let. Při zpracování rozsáhlé smlouvy jsme museli detailně a precizně zajistit ochranu majetku propachtovatele s ohledem na rizika, která přináší provoz areálu, ochranu jedinečnosti místa, ale též zajistit komplikované vyvážení na jedné straně zájmu na ochraně přírody a krajiny a na druhé straně využití rekreačního potenciálu, investic do objektu a problematiky veřejných zakázek. To vše s ohledem na umožnění dostatečného zisku budoucího provozovatele.

Kontaktujte nás

Mgr. Ludvík Matoušek, advokát

Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9 - Libeň

+420 733 642 865

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.