Advokátní kancelář Ludvíka Matouška

Vyřešený zajímavý spor o užívání střechy - Advokátní kancelář Ludvíka Matouška - advokát Praha

Aktuality

Co je u nás nového

Aktuality

Vyřešený zajímavý spor o užívání střechy

Vyřešili jsme k oboustranné spokojenosti spor mezi SVJ a majitelem bytu.

Vyřešili jsme ke spokojenosti klienta ale i protistrany probíhající soudní řízení o právo užívání části společných prostor v domě s bytovými jednotkami, kdy měl majitel bytu pod střechou zajištěno právo užívat určené prostory na střeše domu. Toto určení bylo v jeho smluvní dokumentaci rozdílné od určení obsaženého v prohlášení vlastníka. Spor byl díky naší kanceláři vyřešen rychlou a finančně úspornou cestou, přičemž práva majitele bytu zůstala zachována.

Kontaktujte nás

Mgr. Ludvík Matoušek, advokát

Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9 - Libeň

+420 733 642 865

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.