Advokátní kancelář Ludvíka Matouška

Prodej družstevního podílu může být rizikový - Advokátní kancelář Ludvíka Matouška - advokát Praha

Aktuality

Co je u nás nového

Aktuality

Prodej družstevního podílu může být rizikový

Bytové družstvo poskytlo mylné informace o zbývající části anuity.

Manželé prodávali družstevní byt, u nějž přípravu smlouvy zajišťovali kupující (profesně advokáti). Na bytu v době prodeje stále ještě vázl dluh v podobě nesplacené části anuity. Jeho výši klienti zjistili dotazem na představenstvo bytového družstva a úvěrující ustav a předali proběhlou komunikaci protistraně. Ta po dvou letech označila zjištěnou výši nezaplacené anuity za vadnou a požadovala po klientech vrácení vzniklého rozdílu mezi jimi zjištěnou a klienty udávanou částkou dluhu. Ačkoli byla protistrana od počátku naší kanceláří upozorňována na potenciální neúspěšnost sporu, po řadě soudních jednání svůj nárok neprokázala a byla ve věci neúspěšná. Klienti tak díky naší práci ukončili vzniklý spor k jejich spokojenosti.

Kontaktujte nás

Mgr. Ludvík Matoušek, advokát

Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9 - Libeň

+420 733 642 865

Informace pro spotřebitele

V případě, že se vyskytne spor mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení tohoto sporu.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.